Pages

Alarmna tehnička zaštita obiteljske kuće
Alarmna tehnička zaštita obiteljske kuće
Srećko Vukojević
Porastom krađa i prepada javlja se sve veća potreba za ugradnjom sustava tehničke zaštite koji nas upozoravaju da je štićeni objekt ili prostor ugrožen djelovanjem nekog trećeg lica. Kako provalnici najčešće idu linijom manjeg otpora, ugradnja vidljivih znakova ugrađenog protuprovalnog sustava (vanjske sirene, bljeskalice, detektori) će ih najčešće odvratiti od provale, krađe ili same devastacije štićenog prostora. Svi vlasnici obiteljskih kuća i sl. koji nemaju...
Alarmna tehnička zaštita prodavaonice na malo
Alarmna tehnička zaštita prodavaonice na malo
Ante Mrrvelj
U ovom radu se opisuje alarmna tehnička zaštita prodavaonice na malo tj. način primjene alarmnog sustava u maloprodaji Liesna d.o.o. Poduzeće Liesna d.o.o bavi se maloprodajom pića i robe široke potrošnje. Alarmni sustavi imaju u prodavaonici dvojaku važnost, prva je da postoje alarmni sustavi kod rashladnih uređaja koji se uključuju na temelju promjene temperature u zamrzivačima, a druga grupa alarmnih sustava služi za sigurnost prodavaonice od krađe robe iz prodavaonice. Kako...
Analiza kvalitete obrazovnog sustava iz područja zaštite na radu za radno mjesto koje ima najviše ozljeda na radu
Analiza kvalitete obrazovnog sustava iz područja zaštite na radu za radno mjesto koje ima najviše ozljeda na radu
Davor Ivčić
Ustavom Republike Hrvatske u čl. 70. propisano je da svatko ima pravo na zdrav život i da je svatko dužan na temelju svojih ovlasti i djelatnosti voditi skrb o zaštiti zdravlja ljudi i ljudskog okoliša. Polazeći od temeljnih zajamčenih prava, obveza je svih da u svojoj djelatnosti vode skrb za zaštitu zdravlja ljudi. Kako bi oni na koje se to odnosi mogli i znali prepoznati utjecaj svih čimbenika na zdravlje, potrebna je implementacija kroz sustav redovnog školovanja, školovanja u...
Analiza navalnog vatrogasnog vozila MAN 13.290, TLF 20/25
Analiza navalnog vatrogasnog vozila MAN 13.290, TLF 20/25
Darko Vlaislavljević
U ovom specijalističkom radu biti će prikazani svi relevantni čimbenici za uspješnu intervenciju gašenja požara. Jedan od presudnih čimbenika za kvalitetu odrađene vatrogasne intervencije odnosno za spašavanje ljudskih života i imovine su i pravilan izbor vatrogasnih vozila koja izlazi na intervenciju, karakteristike tih vozila te vatrogasne sprave i uređaji kojima su opremljeni. Vatrogasna vozila sastavni su dio svake vatrogasne intervencije jer su jedan od glavnih čimbenika uz...
Analiza opasnosti radnog mjesta majstor pozornice
Analiza opasnosti radnog mjesta majstor pozornice
Leonora Petračić Kladar
U ovom Završnom radu prikazane su opasnosti na radnom mjestu majstor pozornice. Izvršenom analizom opasnosti tog radnog mjesta utvrđene su sve opasnosti, štetnosti i napori prisutni pri obavljanju svakodnevnih poslova na radnom mjestu majstor pozornice. Analizirane su sve prisutne opasnosti nakon provedenih osnovnih mjera zaštite na radu. Predložene su dodatne mjere zaštite na radu koje bi pomogle da radnik na tom radnom mjestu radi produktivnije te da se sigurnost podigne na višu...
Analiza opasnosti, štetnosti i napora u drvnoj industriji Spačva Vinkovci, pogon furnir
Analiza opasnosti, štetnosti i napora u drvnoj industriji Spačva Vinkovci, pogon furnir
Goran Rajković
Drvna industrija je jedna od najstarijih industrija na svijetu. Razvijala se i mijenjala kroz stoljeća. Isto tako su se mijenjali načini rada i sredstva korištena u proizvodnji. To je industrija u kojoj su radnici izloženi raznim opasnim i štetnim faktorima za zdravlje. Ujedno je to i industrija koja je obilježena kao opasna industrija u kojoj je radnik izložen teškom fizičkom poslu. Osim opasnosti od strojeva i teškog fizičkog napora, radnici su izloženi i opasnostima poput...
Analiza sustava gospodarenja otpadom u gradu Omišu
Analiza sustava gospodarenja otpadom u gradu Omišu
Stipe Tokić
Prema popisu stanovništva iz 2011.g. u Gradu Omišu živi ukupno 14 936 stanovnika, a godišnje proizvedu oko 10 000 tona otpada. Gospodarenje otpadom na području Grada Omiša temelji se na prikupljanju otpada i odvoženju na neuređeno odlagalište otpada Karepovac, a navedene aktivnosti provodi komunalno poduzeće Peovica d.o.o. Stupanj odvojenog prikupljanja otpada na području Omiša još je uvijek slabo razvijen i ima mali udio u ukupnim količinama otpada, a razlozi tome su...
Analiza čimbenika radnog okoliša na poslovima održavanja u HEP-u
Analiza čimbenika radnog okoliša na poslovima održavanja u HEP-u
Marija Grbelja
U specijalističkom radu će biti analizirani čimbenici radnog okoliša na poslovima održavanja u HEP-u. Ovim radom će se predstaviti pojam radnog okoliša i čimbenika koji utječu na sigurnost i zdravlje radnika na održavanju. Navest će se poslovi vezani za održavanje te način na koji se obavljaju. Opisat će se radni prostori i prostorije vezane uz to. Opisat će se čimbenici radnog okoliša vezani za područje održavanja u HEP-u. Navest će se rezultati ispitivanja čimbenika...
Analiza čimbenika radnog okoliša u tvrtki Špandau Dicmo
Analiza čimbenika radnog okoliša u tvrtki Špandau Dicmo
Ivan Fiamengo
Osnovna djelatnost tvrtke ŠPANDAU d.o.o. je prodaja, razvoj, proizvodnja, drvne ambalaže kao što su drvne palete, kutije i slični proizvodi, na domaćem i stranom tržištu. U radu će se prikazati čimbenici radnog okoliša tvrtke Špandau d.o.o. te analizirati njihov utjecaj na rad i radnike tvrtke. Također će se predložiti mjere za poboljšanje čimbenika radnog okoliša.
Antropogene prijetnje i okoliš
Antropogene prijetnje i okoliš
Lucijana Božić Kudrić
U današnjem svijetu onečišćenja okoliša ima sve veću ulogu na poslovanje i kvalitetu života. Antropogeni uzročnici onečišćenja okoliša za razliku od prirodnih onečišćivača imaju dalekosežnije i ozbiljnije posljedice koje se ogledaju u eroziji tla, povećanju ozonske rupe zbog nedostatnog smanjenja stakleničkih plinova, klimatske promjene koje vode izumiranju pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, zagađenje pitkih voda i mora itd. Nadalje na onečišćenje okoliša...
Aspekti okoliša u HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Šibenik
Aspekti okoliša u HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Šibenik
Krešimir Kalauz
U radu su ukratko opisani razlozi zbog kojih se organizacije odlučuju za uvođenje sustava upravljanja okolišem prema međunarodnim normama za koje je utvrđivanje aspekata okoliša izuzetno važan korak. Opisana je organizacija Elektre Šibenik te poslovni procesi koji se odvijaju u njenim organizacijskim jedinicama, analizirani su utjecaji na okoliš, prikazan je postupak utvrđivanja i vrednovanja aspekata okoliša, te izrađen registar aspekata okoliša. Nadalje su predstavljeni...
CAFS sustav u JVP Crikvenica
CAFS sustav u JVP Crikvenica
Aldo Plukavec
U završnom radu je prikazan CAFS sustav koji se koristi kao jedno od sredstava gašenja požara u JVP Crikvenica. Obrađivana je problematika gašenja požara sustavom CAFS kao dobre i loše strane istoga. U današnje vrijeme kada je zbog klimatskih promjena potreba za očuvanjem okoliša sve veća, u potrazi smo za mnogim sustavima i metodama lokaliziranja i gašenja požara u što efikasnijem i kraćem vremenu te povećanju sigurnosti vatrogasnih djelatnika. Jedna od naprednih metoda...

Pages